Vítejte na Native Warez Forum!

Jakožto host můžete prohlížet obsah fóra, ale teprve REGISTRACE Vám umožní:

- příspívat vlastními příspěvky a prohlížet četné odkazy ke stažení
- navštěvovat profily ostatních uživatelů
- používat tmavou verzi vzhledu
- vidět grafy funkčnosti odkazů
- sofistikovaně vyhledávat na fóru a využívat filtry
- používat moderní shout box pro psaní s ostatními
- využívat exkluzivní funkci Mé nefunkční linky, usnadňující práci uploaderům
- navštěvovat sekce NWF Exclusive, Uploader's Offerplace a sekce "Hledám ..."

Proto neváhejte a REGISTRUJTE se u nás, NWF tým se na Vás těší.

Úprava profilu

Tato sekce poskytuje informace o některých akcích, které mohou být prováděny na účtech.

Nápověda: Úprava profilu

Uživatelé mohou měnit základní nastavení svého účtu. Tyto nastavení jsou viditelné ostatním uživatelům na fóru. Položky, které je možno obvykle měnit se nacházejí níže.

  • Jméno - Zatímco uživatelské přihlašovací jméno uživatelé měnit nemohou, zobrazované uživatelské jméno obvykle uživatelé měnit mohou (záleží na nastavení fóra). Zobrazované jmého je jmého uživatele, které je viditelné na fóru.
  • E-mail - E-mailová adresa je emailový účet spojený s uživatelem. Je zapotřebí užívat platnou e-mailovou adresu.
  • Všichni uživatelé mi mohou poslat email - Uživatel se může rozhodnout, zda jej mohou ostatní uživatelé kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Fórum tak odhalí nebo neodhalí uživatelovu e-mailovou adresu.
  • Ukázat ostatním svůj online status - Pokud je tato volba vybrána, uživatel bude zobrazen v seznamu uživatelů online.
  • Změnit heslo - Tato volba umožňuje změnit heslo uživatele.
  • Tajná otázka - Tajná otázka slouží k připomenutí zapomenutého hesla.
  • Současné heslo - Současné heslo uživatele potřebné k přihlášení do fóra.
Hosting poskytuje Station.cz