Vítejte na Native Warez Forum!

Jakožto host můžete prohlížet obsah fóra, ale teprve REGISTRACE Vám umožní:

- příspívat vlastními příspěvky a prohlížet četné odkazy ke stažení
- navštěvovat profily ostatních uživatelů
- používat tmavou verzi vzhledu
- vidět grafy funkčnosti odkazů
- sofistikovaně vyhledávat na fóru a využívat filtry
- používat moderní shout box pro psaní s ostatními
- využívat exkluzivní funkci Mé nefunkční linky, usnadňující práci uploaderům
- navštěvovat sekce NWF Exclusive, Uploader's Offerplace a sekce "Hledám ..."

Proto neváhejte a REGISTRUJTE se u nás, NWF tým se na Vás těší.

>> Téma: Zkratky na diskuzních fórech  (Přečteno 9079 krát) Sdílet: Sdílet 'Zkratky na diskuzních fórech' na Delicious.com Sdílet 'Zkratky na diskuzních fórech' na Digg.com Sdílet 'Zkratky na diskuzních fórech' na Twitter.com Sdílet 'Zkratky na diskuzních fórech' na Facebook.com

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Zkratky na diskuzních fórech
« kdy: 30. Srpen 2007, 18:01:52 »
Vyhledat 'Zkratky na diskuzních fórech' na Google.com (SSL) Vyhledat 'Zkratky na diskuzních fórech' na YouTube
Seznam několika známých zkratek používajících se v diskuzních fórech

AFAIK ... As Far As I Knot ... podle toho, co vím
AKA ... Also Know As ... také znám jako
ASAP ... As Soon As Possible ... jak jen to bude možné
BFU ... Bloody Fucking User ... příšerný uživatel, Běžný Franta Uživatel
BRB ... Be Right Back ... hned jsem zpátky
BTW ... By The Way ... mimochodem
CUL ... See You Later ... uvidíme se později
FAQ ... Frenquently Asked Questions ... často kladené otázky
FUD ... Fear, Uncertainty and Doubt ... strach, nejistota a pochyby
FYA ... For Your Amusement ... pro tvoji zábavu
FYI ... For Your Information ... pro tvoji informaci
IMHO ... In My Humble Opinion ... dle mého skromného názoru
IMNSHO ... In My Not So Humble Opinion ... podle mého ne tak skromného mínění
IMO ... In My Opinion ... dle mého názoru
L8R ... Later ... později
LOL ... Laughing Out Loud ... směji se nahlas
NP ... No Problem ... bez problému
OIC ... Oh, I See! ... jasně, chápu
OMG ... Oh, My God! ... můj bože
OT ... Off Topic ... mimo téma diskuze
PLS ... Please ... prosím
PM ... Private Message ... soukromá zpráva (SZ)
POV ... Point Of View ... úhel pohledu
ROFL ... Rolling On Floor Laughing ... válím se smíchy po zemi
RTFM ... Read The Fucking Manual ... přečti si sakra manuál
THX ... Thanks ... díky
TIA ... Thanks In Advance ... díky předem
WU ... What’s Up? ... co se děje?
YW ... You’re Welcome ... není zač

Pokud znáte ještě nějaké další rozšířené zkratky, které se používají v diskuzích, pošlete mi je prosím na PM a já je zde uveřejním.

Offline alda66
 • *
 • Počet příspěvků 14
 • Počet poděkování 1

  • Zobrazit profil
Re: Zkratky na diskuzních fórech
« Odpověď #1 kdy: 22. Září 2007, 21:13:36 »
Vyhledat 'Zkratky na diskuzních fórech' na Google.com (SSL) Vyhledat 'Zkratky na diskuzních fórech' na YouTube
2B||!2B - To be or not to be -být či nebýt
2D - To Delete - smazat
2G4U - Too Good For You - pro tebe až příliš dobré
2U - To you - tobě
404 - File Not Found - soubor nebyl nalezen (pochází z HTTP chyby č. 404,kterou hlásí webový server, když nemůže nalézt žádanou stránku)
4E - Forever - vnavždy
4YEO - For Your Eyes Only - soukromé, tajné
2L8 - Too Late - (příliš) pozdě
AAK - Asleep At Keyboard - usnul u klávesnice
CU - See You - nashle, ahoj, uvidíme se
CUL8R - See You later - uvidíme se později
CU2 - See You, Too - taky nashle ...
CUS - See You Soon - uvidíme se brzo
CYA - See Ya - uvidíme se
DTRT - Do The Right Thing - udělej to správné
DND - Do Not Disturb - nerušte
DMSS - Dle Mého Skromného Soudu
EOD - End Of Discussion - konec diskuse
EOM - End of Message - konec zprávy
EOT - End of Topic - konec tématu
F2F - Face-to-Face - tváří v tvář
FACK - Full Acknowledge - plný souhlas
FAQ - Frequently Asked Questions - často kladené otázky
FF - For Fun - pro zábavu
FPS - Frames Per Second - snímků za sekundu
FPS - First-person Shooter - střílečka z pohledu první osoby
FUTTL - Falling Under The Table Laughing - padám smíchy pod stůl
FOAD - Fuck Off And Die - odprejskni (volně) a chcípni
FOAF - Friend Of A Friend - přítel přítele (ve smyslu: nezaručená zpráva, jen z doslechu)
FRTFM - First Read The Fucking/Fine Manual - přečti si napřed sakra / skvělý návod (částečně censurováno)
FU - F*** You - (nadávka)
FUD - Fear, Uncertainity, Doubt - strach, nejistota, pochyby
FYE - For Your Entertainment - pro tvou/vaši zábavu
FYI - For Your Information - pro tvou/vaši informaci
FYEO - For Your Eyes Only - tajné
G8 - Great - super
GL - Good Luck - mnoho štěstí
GJ - Good Job - dobrá práce
GG - Good Game - dobrá hra
GN8 - Good Night - dobrou noc
GNITE - Good Night - dobrou noc
GOK - God Only Knows - to ví jen bůh
G2G - (I've) got to go! / Gotta go! - musím pryč
GIYF - Google is your friend - Google je tvým přítelem
GW - Good Work - dobrá práce
GUI - Graphical User Interface - grafické rozhraní, klikací ovládání
HF - Have Fun - užij si/pobav se
HSIK - How Should I Know - a jak to mám vědět?
HTH - Hope This Helps - doufám, že to pomůže
IAE - In Any Event - za všech okolností
IANAL - I Am Not A Lawyer - nejsem žádným právníkem
IC - I See.. - rozumím, aha
ICQ - I seek you - ICQ (doslova „hledám tě“)
IDGAF - I Don't Give A Fuck - to je mi úplně jedno
IDGI - I Don't Get It - tomu nerozumím
IDK - I Don't Know - nevím, neznám
IIANM - If I Am Not Mistaken - pokud se nepletu
IIRC - If I Recall/Remember Correctly - pokud si správně vzpomínám
IITYWYBAD - If I Tell You, Will You Buy Another Drink - když ti to řeknu, obstaráš mi něco k pití?
IMAO - In My Arrogant Opinion - podle mého arogantního názoru
IMCO - In My Considered Opinion - podle mého dobře zváženého názoru
IMHO - In My Humble Opinion - podle mého skromného názoru
IMNSHO - In My Not So Humble Opinion - podle mého ne tak skromného názoru
IMO - In My Opinion - podle mého názoru
IOW - In Other Words - jinými slovy
IRC - Internet Relay Chat - síť online diskutáren
J4F - Just For Fun - jen tak pro srandu
JFTR - Just For The Record - do protokolu, aby se nezapomnělo
JFYI - Just For Your Information - jen pro tvou/vaši informaci
K - ok - dobře
KC - Keep cool - zachovej klid
KISS - Keep it short and simple - udělej to krátce a jednoduše
LMAO - Laughing My Ass Off - po***u se smíchem (cenzurováno)
LOL - Laughing Out Loud/Lot Of Laughing - hlasitě se směju/hodně se směju
M2 - Me too - já taky
MOM / MOMPL / MMNT - Moment please - okamžik prosím
MB - Mail Back - odepiš
M8 - Mate - kamarád/člen
MTR - mám tě rád(a)
MMCH - mimochodem
N1 - Nice one - hezké, to se povedlo
N8 - Night - dobrou noc
NAK - Not Acknowledged - nesouhlasím
NC - No comment - bez komentáře
NJN - no jo no
NP - No Problem - bez problému
NPKC - na pokec (vizte též Kompost.cz)
NPTKY - no Problem to kill you - bez problému tě dostanu
NRN - No Reply Necessary - odpověď není nutná
NT - Nice Try - dobrý pokus
NVM - Nevermind - to nevadí
NZ - není zač
NVM - nevím
O5 - opět
O-O - Over and Out - přepínám a končím
OFC - Of Course - samozřejmě
OHDH - Old Habits Die Hard - starých zvyků se jeden nezbaví
OIC - Oh I see - aha
OMG - Oh my God - proboha!
OMFG - Oh my Fucking God - proboha! (sprostá verze)
OT - Off Topic - nepatří k věci
OTOH - On The Other Hand - na druhé straně
PEBKAC - Problem Exists Between Keyboard And Chair - problém se nachází mezi klávesnicí a židlí
PLS - Please - prosím
PMFJI - Pardon Me For Jumping In - promiň, že se vměšuji
PSP - polib si prdel
PMFJI - Pardon Me For Jumping In - promiň, že se vměšuji
Q/A - Questions and Answers - otázka a odpověď, otázky a odpovědi
ROFL, ROTFL - Rolling On (The) Floor Laughing - válím se po podlaze smíchy
RTFA - Read The Fucking Article - přečti si ten prokletý článek
RTFM - Read The Fucking/Fine Manual - přečti si sakra / skvělý návod
RTFG - Read The Fucking/Fine Google - přečti si sakra / skvělý google
RTFS - Read The Fucking Source - přečti si sakra zdrojový kód
SAF - See attached file - viz přílohu
SITD - Still in the dark - stále nejasné
STFM - Search the Fucking Manual - hledej sakra v návodu
STFU - Shut the fuck up - zavři už tu hubu
STFG - Search the Fucking Google - hledej sakra na Google
STFW - Search The Fucking Web - hledej sakra na internetu
TANJ - There Ain't No Justice - není spravedlnosti
TBD - To Be Done - je nutno ještě udělat
TBH - To Be Honest - abych byl upřímný
THX - Thanks - děkuji
THX10E6 - Thanks a million - tisíckrát dík (doslova milionkrát, také thx106)
TIA - Thanks In Advance - děkuji předem
TIMTOWTDI - There is more than one way to do it. - to je možno udělat mnoha způsoby
TINA - There Is No Alternative - k tomu není žádné alternativy
TINAR - This Is Not A Recommendation - toto není žádné doporučení
TJN - To jo no
TLA - Three Letter Acronym - třípísmenná zkratka
TRDMC - Tears Running Down My Cheeks - slzy mi tečou po tváři
TTFN - Ta-ta for now - zatím pa-pa
TTYL - Talk To You Later - popvídáme si později
TY - Thank you - díky
U2 - You too - ty/tobě taky
UTFM - Use The Fucking Manual - použij sakra manuál
UTFSE - Use The Fucking Search Engine - použij sakra vyhledávač
UTFG - Use The Fucking Google - použij sakra Google
URW - You Are Welcome - rádo se stalo
W8 - Wait - počkej
WBASAP - Write back as soon as possible - odpověz co nejrychleji
WD - Well Done - výborně
WTG - Way To Go - Takhle se to má dělat! (ocenění něčího výkonu)
WTH - What The Hell - proklatě
WTF - What The Fuck - Co to sakra!?...
WTZ - Wo tým žádná! (= O tom žádná!, vizte též Kompost.cz)
WYSIWYG - What you see is what you get - bude to tak jak to vidíš
YABA / YAFA - Yet Another Bloody / Fucking Acronym - a ještě jedna pitomá zkratka
YHBT - You have been Trolled - někdo si z tebe utahuje!
YHL - You Have Lost - prohrál jsi
YMMD - You Made My Day - zachránil jsi mi tento den
Z5 - Zpět
ZPP - Zatim pa pa


Jsem našel na www.manazery.cz

Offline Malkavian
 • *
 • Počet příspěvků 527
 • Počet poděkování 321

 • You don't like me and I don't like you (by LC™)

  • Zobrazit profil
  • Pavel Vavřík
Chatovací zkratky aneb "Imho dmnce po icq"
« Odpověď #2 kdy: 25. Duben 2008, 21:41:33 »
Vyhledat 'Zkratky na diskuzních fórech' na Google.com (SSL) Vyhledat 'Zkratky na diskuzních fórech' na YouTube
Zde uvádím jen tak pro zajímavost několik známých a méně známějších zkratek ...

lol - laughing out loud / směji se až se za břicho popadám
lot of lough / hodně smíchu
lama on-line
rofl - rolling on the floor laughing / válející se se smíchy po podlaze
omg - oh my god / ó můj bože
wtf - what the Fuck / co to sakra...
rtfm - read the fucking manual / přečti si sakra návod
btw - by the way / mimochodem
imho - in my humble opinion / dle mého skromného názoru
afaik - as far as I know / pokud si vzpomínám
asap - as soon as possible / jak možná nejdříve
gr8 - great / výborně
pls - please / prosím
thx - thanks / děkuji
sry - sorry / promiň
k - OK
jj - jo jo
nn - ne ne
njn - no jo no
z5 - zpět
d - dík
nz - není zač
tjn - to jo no
mmnt - moment
kua - kurňa (ku*vadrát /pozn. jackies :)  )
dmnce - demence
« Poslední změna: 25. Duben 2008, 21:58:53 od jackies »

Offline OldMan
 • *
 • Počet příspěvků 1494
 • Počet poděkování 1447

  • Zobrazit profil
  • File & Image Uploader
Re: Zkratky na diskuzních fórech
« Odpověď #3 kdy: 25. Duben 2008, 22:33:27 »
Vyhledat 'Zkratky na diskuzních fórech' na Google.com (SSL) Vyhledat 'Zkratky na diskuzních fórech' na YouTube
a ja uvedu stranku, kde to je vsechno :D

najdete tu zkratky, nespisovne vyrazy, proste vsechny vyrazy, co se na internetu nachazi v anglictine :)

Znáte THX? Tak ho používejte :-)


 

Hosting poskytuje Station.cz